Klikgebit


Wanneer u een volledig kunstgebit heeft die te weinig houvast heeft, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een volledige prothese op implantaten.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Vergoeding per J-code
Code Behandeling Vergoeding
J50 Combinatie klikgebit en gewoon gebit 83%
J51 Klikgebit onderkaak 90%
J52 Klikgebit bovenkaak 92%
- Reparatie / Rebasen van klikgebit 90%
- Implantaten, uitsluitend na machtiging 100%

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Ja, er geldt een wettelijke

  • J50: Volledige onderprothese op implantaten, max. € 90,-; max. € 180,- i.c.m. een volledige bovenprothese;
  • J51: Volledige onderprothese op implantaten, max. € 45,-; max. €  90,- i.c.m. een volledige bovenprothese;
  • J52: Volledige bovenprothese op implantaten, max. € 45,-; max. €  90,- i.c.m. een volledige bovenprothese.

Deze eigen bijdrage wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Er moet altijd vooraf een machtiging aangevraagd worden.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Om in aanmerking te komen voor een klikgebit moet u geen eigen tanden of kiezen meer hebben in uw boven en/of onderkaak. Bovendien moet er al een definitieve prothese (kunstgebit) aanwezig zijn, dus geen noodprothese of aangepaste gedeeltelijke prothese. Ook moet er sprake zijn van een ernstig geslonken, geheel tandeloze kaak, waar geen houvast is voor een normaal kunstgebit.

Wij verwachten dat een kunstgebit een levensduur heeft van minimaal 5 jaar. Klachten over uw kunstgebit? Neem contact op met degene die het gebit heeft gemaakt. Bij vervanging binnen 5 jaar moet een aanvraag worden ingediend.

De zorg kan worden verleend door een tandarts, implantoloog, kaakchirurg, tandprotheticus (alleen voor het kunstgebit) of door een bevoegde zorgverlener die is verbonden aan een universitair centrum voor mondzorg of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts of tandarts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw tandarts of implantoloog nodig, met een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.