Kunstgebit


Wanneer u geen eigen tanden en kiezen meer heeft dan kan de tandarts of de tandprotheticus voor u een kunstgebit (volledige gebitsprothese) maken.

Er gelden andere voorwaarden voor de vergoeding van een gedeeltelijk gebit of klikgebit (op implantaten).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Alle onderstaande vergoedingen zijn inclusief techniekkosten.

Kunstgebit (P-codes)

Vergoeding per P-code voor kunstgebit
Code Behandeling Vergoeding
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak 75%
P021 Volledig kunstgebit onderkaak 75%
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 75%
P045 Noodprothese 75%
P023 Toeslag immediaat kunstgebit 75%
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig kunstgebit 75%

Opvullen, reparatie, en tissue conditioning

Vergoeding voor opvullen, reparatie en tissue conditioning
Code Behandeling Vergoeding
P062,
P063             
Opvullen volledige kunstgebit 90%
P060 Tissue conditioning 90%
P068,
P069
Reparatie 90%

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de kosten van een nieuwe volledige gebitsprothese. Eventueel is er een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Een volledige gebitsprothese heeft een gebruiksduur van minimaal 5 jaar. Als er binnen die 5 jaar een vervangende gebitsprothese nodig is, moet de behandelaar een schriftelijke aanvraag indienen.

De behandeling moet uitgevoerd worden door een tandarts of tandprotheticus. Behandeling door een tandtechnicus wordt niet vergoed.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing nodig.

Wanneer de kosten van de volledige gebitsprothese, inclusief techniekkosten, hoger zijn dan € 560,- per kaak, moet de behandelaar een schriftelijke aanvraag indienen met een begroting.

De tandartspraktijk bepaalt zelf of ze de rekening rechtstreeks bij ons declareren of naar u toe sturen. Ontvangt u zelf de rekening van de tandarts, dan dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijninTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.