Klachten basisverzekering

Klachten over de uitvoering van uw zorgverzekering

Hier kunt u informatie terugvinden als u een klacht heeft over de uitvoering van uw zorgverzekering.

Verzoek om heroverweging

Heeft u een klacht over de uitvoering van uw zorgverzekering, dan wordt dit een geschil genoemd. In de Zorgverzekeringswet staat vermeld welke kosten door zorgverzekeraars moeten worden vergoed. Wij hebben deze vergoedingen overgenomen in onze polisvoorwaarden. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij de wet uitleggen of toepassen dan kunt u het geschil alleen via een brief aan ons voorleggen en vragen om een heroverweging. Geeft u in uw verzoek om heroverweging duidelijk aan waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Wij verzoeken u het verzoek om heroverweging te richten aan de Raad van Bestuur, onder vermelding van ‘heroverweging’:

inTwente Zorgverzekeraar
o.v.v. heroverweging
t.a.v. Raad van Bestuur
Postbus 1070 7500 BB Enschede

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw verzoek ter (her)beoordeling voorgelegd aan een van onze juristen en/of medisch adviseurs. Wij streven ernaar u binnen 30 dagen inhoudelijk te berichten.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Mocht de beslissing op uw verzoek om heroverweging voor u ook niet bevredigend zijn of u heeft binnen de gestelde termijn van 30 dagen nog geen reactie van ons ontvangen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De uitspraak van deze Geschillencommissie is bindend. Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van het geschil bij de rechtbank. Als u het geschil al heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk.

Kosten

Aan het voorleggen van een geschil bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ of de rechtbank, zijn kosten verbonden.

Belangrijk

In de periode dat u een beslissing van ons bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de rechtbank aanvecht, blijft onze oorspronkelijke beslissing gehandhaafd. Er kan pas verandering in deze beslissing komen als de Geschillencommissie of de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan.