Worden de kosten van een griepprik vergoed?

Voor mensen die tot de risicogroep behoren, en die door de huisarts zijn uitgenodigd, is de griepprik gratis. De kosten van het bezoek aan de huisarts en van het vaccin worden gefinancierd uit de Rijksbegroting. Deze zogenaamde risicogroep bestaat in grote lijnen uit mensen met hartziekten, longziekten, nierziekten, suikerziekte, beenmergtransplantatie, HIV en verminderde afweer tegen infecties. Verder omvat de risicogroep alle 60-plussers, kinderen vanaf zes maanden tot achttien jaar die langdurig salicylaten, zoals aspirine, gebruiken en verstandelijk gehandicapten die in een instelling voor verstandelijk gehandicapten verblijven.

Is uw vraag niet beantwoord?