Worden hulpmiddelen volledig vergoed?

De minister van Volksgezondheid heeft in de Regeling Zorgverzekering bepaald welke hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medisch indicatie vanuit de basisverzekering worden vergoed. De hulpmiddelen waar u aanspraak op kunt maken, vindt u in het vergoedingenoverzicht.

De kosten van hulpmiddelen tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder, met uitzondering van de wettelijke eigen bijdragen en het bedrag dat boven de maximale vergoeding uitkomt. U kunt zich voor de wettelijke eigen bijdragen en het bedrag dat boven de maximale vergoeding uitkomt via een aanvullende verzekering (gedeeltelijk) verzekeren.

Is uw vraag niet beantwoord?