Voor wie geldt het eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder die premieplichtig is. Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen premie. Voor hen geldt daarom geen eigen risico.
Is uw vraag niet beantwoord?