inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Langdurig verblijf in het buitenland

Wanneer u in het buitenland gaat wonen (hiervan is sprake bij een verblijf van langer dan een jaar), werken of studeren, gelden er andere regels. Ook zijn er aparte regels voor gedetacheerden en gepensioneerden die in het buitenland wonen of buitenlanders die juist in Nederland komen werken en/of wonen.

In welk land u woont, waar uw werkgever gevestigd is, of u een uitkering of pensioen ontvangt of juist gaat studeren, zijn zaken die bepalen of de Zorgverzekeringswet u verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarnaast bepalen deze factoren ook of u nog aanvullende maatregelen moet treffen, zoals het gebruikmaken van speciale zorgformulieren.

Uitgebreide informatie over uw specifieke situatie kunt u verkrijgen bij inTwente.

Wonen in het buitenland, werken in Nederland

Wanneer u niet in Nederland woont, maar wel in Nederland werkt, hetzij in dienstverband hetzij als zelfstandige, dan bent u wettelijk verplicht u in Nederland te verzekeren. U maakt daarna aanspraak op geneeskundige zorg volgens het wettelijke stelsel in uw woonland. Ook heeft u recht op alle zorg die vermeld staat in de verzekering die u in Nederland heeft afgesloten.

Uw gezinsleden kunnen geen zorgpolis in Nederland afsluiten. Wel hebben zij in Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg. Ook kunnen zij zorg in Nederland afnemen, mits wij hiervoor toestemming hebben gegeven. Zij hebben hiertoe een verzekeringskaart nodig van hun zorgverzekeraar in het woonland.

Wanneer u zich laat inschrijven bij inTwente, krijgt u van ons een zogenoemd E 106-formulier. Met dit formulier kunt u zichzelf en uw gezinsleden laten inschrijven bij een voor uw woonplaats bevoegde verzekeringsinstelling. Die zorgt dan verder voor de administratieve afwikkeling met inTwente.

Wonen in Nederland en werken in Duitsland of België

Als u in Nederland woont maar voor meer dan drie maanden bij een buitenlandse werkgever in Duitsland of België werkt, valt u niet onder de Zorgverzekeringswet. U ontvangt van uw zorgverzekeraar in het werkland een E 106-formulier. U kunt u niet meer in Nederland laten registreren bij een willekeurige zorgverzekeraar, maar moet u verplicht laten inschrijven bij OWM Centrale Zorgverzekeraargroep (CZ). 

Ook de volgende gezinsleden dienen zich bij CZ te laten inschrijven:

 • uw echtgenoot/echtgenote/partner, tenzij deze een eigen inkomen heeft
 • uw kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, tenzij deze een eigen inkomen hebben

In sommige landen, waaronder Duitsland, is er tot een bepaalde loongrens een verplichte ‘ziekenfonds’verzekering. Boven deze loongrens dient u zelf te zorgen voor een ‘particuliere’ ziektekostenverzekering in het werkland.

Wonen in het buitenland en een Nederlands pensioen of uitkering ontvangen

Indien u in een EU/EER-land of verdragsland woont en één van onderstaande pensioen- of sociale zekerheidsuitkeringen uit Nederland ontvangt, bent u verzekerd voor ziektekosten die u in uw woonland maakt:

 • AOW-pensioen
 • ANW-pensioen
 • ABP-pensioen
 • Militair pensioen
 • Spoorwegpensioen
 • VUT-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • Militaire arbeidsongeschiktheidsuitkering

U komt in aanmerking voor vergoeding van ziektekosten, wanneer:

 1. u geen recht heeft op geneeskundige zorg op grond van de wetgeving in uw woonland en
 2. u wel recht op geneeskundige zorg zou hebben als u in Nederland zou wonen

Verhuizen naar het buitenland

 1. Geef inTwente schriftelijk door wanneer en naar welk adres u in het buitenland bent verhuisd. Wij beëindigen in dat geval uw verzekering
 2. Vraag tijdig voor uw vertrek het formulier 121 aan bij het CAK. U kunt het formulier ook invullen en versturen via het digitale aanvraag formulier 121 van het CAK. Meeverhuizende gezinsleden met pensioen of uitkering moeten dit formulier ook aanvragen. Meeverhuizende gezinsleden zonder  pensioen of uitkering vult u in op uw eigen formulier. Deze gezinsleden hebben niet automatisch recht op medische zorg in het land waar u gaat wonen. Dat bepaalt de ziektekostenverzekeraar in uw nieuwe woonland.
 3. Stel uw uitkeringsinstantie op de hoogte van uw emigratie.
Naar boven