inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Wanneer u voor tijdelijk verblijf in het buitenland bent en u maakt daar zorgkosten dan kunnen vanuit de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen zorgkosten worden vergoed.

Wat is tijdelijk verblijf?

Van een tijdelijk verblijf in het buitenland is sprake als u korter dan één jaar in het buitenland verblijft. Dat betekent in de praktijk dat een vakantie in het buitenland hieronder valt, maar ook een in het buitenland geplande opname en behandeling van een bestaande aandoening in een kliniek of een second opinion aldaar.

Verblijft u echter langer dan één jaar in het buitenland of gaat u korte of langere tijd in het buitenland werken of studeren, dan gelden er andere regels.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

inTwente Zorgverzekeraar kan vanuit de basisverzekering vergoeding van zorgkosten geven.

Medisch noodzakelijke zorg; uw dekking bij tijdelijk verblijf in het buitenland

Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland. In de praktijk betreft dit over het algemeen spoedeisende medische zorg tijdens een vakantie. De kosten van medisch noodzakelijke zorg die in Nederland onder de basisverzekering vallen, krijgt u van inTwente Zorgverzekeraar volledig vergoed. Lees meer over de afwikkeling van de kosten.

Medisch niet direct noodzakelijke zorg

Onder medisch niet direct noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland of zorg waarvoor u juist naar het buitenland gaat. Het betreft hier dus meestal een reeds in Nederland bestaande aandoening. U krijgt van inTwente Zorgverzekeraar maximaal het Nederlandse wettelijke of marktconforme tarief voor de zorg van de betreffende aandoening vergoed, indien deze in Nederland onder de basisverzekering valt. Dit houdt in dat u minder vergoed kan krijgen dan de kosten die gemaakt zijn in het buitenland. U dient bij een opname of verblijf in een ziekenhuis of privékliniek vooraf toestemming te vragen bij inTwente Zorgverzekeraar. Voor poliklinische consulten heeft u geen toestemming nodig. Maar het is wel aan te bevelen van tevoren nadere informatie in te winnen bij inTwente Zorgverzekeraar wegens een mogelijke eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, is een aanvullende verzekering aan te bevelen. Heeft u bij inTwente Zorgverzekeraar een aanvullende verzekering afgesloten, dan kunnen bepaalde zorgkosten die u tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland heeft gemaakt, vanuit deze verzekering vergoed worden (daarnaast is een reisverzekering aan te bevelen).

Hieronder vindt u een opsomming van de kosten waarop u als aanvullend verzekerde recht heeft bij ongeval of ziekte in het buitenland.

  • Medisch noodzakelijke tandheelkundige hulp (zoals een extractie, wortelkanaalbehandeling, reparatie, prothese en/of noodrestaurantie). NB definitieve kronen en/of bruggen danwel geheel nieuwe protheses worden niet vergoed.
  • Kosten van vervoer van het stoffelijk overschot van een verzekerde.
  • Kosten van het organiseren van het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
  • Kosten in verband met het overbrengen van berichten door SOS International.
  • Hulpverlening door SOS International.
  • Telecommunicatiekosten gemaakt om contact op te nemen met SOS International.

Dekking AV in het buitenland
Binnen Europa Buiten Europa
AV-Standaard 100% * nihil **
AV-Top 100% * 100% **

* Binnen Europa: de landen van Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.

** Buiten Europa: alle overige landen in de wereld. 

Vergoeding van geneeskundige kosten en hulpverlening door de alarmcentrale SOS International geldt voor de duur van de aanvullende verzekering.

Naar boven