inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Klachten over een zorgverlener of instelling

Klacht voorleggen aan zorgverlener of instelling

Een klacht over een zorgverlener of instelling, ook dat kan jammer genoeg voorkomen. Wij weten dat het niet altijd mogelijk zal zijn, maar toch adviseren wij u uw klacht allereerst met de zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kunt u samen tot een oplossing van het probleem komen.
Vaak heeft de zorgverlener of instelling een eigen klachtencommissie, die klachten afhandelt. In gezamenlijk overleg kunt u proberen een oplossing te vinden. Wij stellen het op prijs een afschrift van uw klacht te ontvangen. In de tabel vindt u de adressen van een aantal klachtencommissies en klachtenondersteunende instanties.

Klachtencommissies en klachtenondersteunende commissies

 • Voor klachten over huisartsen
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  tel. (088) 022 91 00
  www.skge.nl
 • Voor klachten over fysiotherapeuten
  KNGF
  t.a.v. de klachtencommissie
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  tel. (033) 467 29 00
  www.kngf.nl
 • Voor klachten over apothekers
  Klachtencommissie Openbare Apotheek
  Antwoordnummer 614
  1400 WB Bussum
  www.apotheek.nl
 • Voor klachten over ziekenhuizen en/of specialisten werkzaam in een ziekenhuis
  U kunt zich schriftelijk wenden tot de
  klachtencommissie van het desbetreffende
  ziekenhuis.
 • Voor informatie, advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht voor alle beroepsgroepen
  Zorgbelang Zuid-Holland
  Postbus 2148
  2800 BG Gouda
  tel. (0900) 243 70 70 (€0,10 p.m.)
  www.zorgbelang-nederland.nl


Rol inTwente Zorgverzekeraar

U bent niet verplicht om een geschil met, of klacht over, uw zorgverlener aan ons te melden. Toch stellen wij het op prijs als u het ons laat weten als er sprake is van een klacht of een geschil. In de meeste gevallen heeft de zorgverlener namelijk met ons een contract afgesloten. Dat contract is bedoeld om de belangen van onze verzekerden – dus ook die van u – zo goed mogelijk te behartigen. Als wij weten dat een zorgverlener hierin tekort schiet, kunnen wij dat meenemen in onze besprekingen met de zorgverlener.

Naar boven