Klachten over een zorgverlener of instelling

Klacht voorleggen aan zorgverlener of instelling

Een klacht over een zorgverlener of instelling, ook dat kan jammer genoeg voorkomen. Wij weten dat het niet altijd mogelijk zal zijn, maar toch adviseren wij u uw klacht allereerst met de zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kunt u samen tot een oplossing van het probleem komen.
Vaak heeft de zorgverlener of instelling een eigen klachtencommissie, die klachten afhandelt. In gezamenlijk overleg kunt u proberen een oplossing te vinden. Wij stellen het op prijs een afschrift van uw klacht te ontvangen. In de tabel vindt u de adressen van een aantal klachtencommissies en klachtenondersteunende instanties.

Bemiddelende rol inTwente Zorgverzekeraar

Leidt een gesprek niet tot een oplossing of is een gesprek in het geheel niet (meer) mogelijk, dan blijft u met de klacht zitten. In die situatie kunnen wij eventueel een rol spelen. In de meeste gevallen heeft de zorgverlener namelijk met ons een contract afgesloten. Dat contract is bedoeld om de belangen van onze verzekerden – dus ook die van u – zo goed mogelijk te behartigen. Wij zullen samen met u proberen om alsnog tot een bevredigende oplossing te komen. Ook onze adviserend geneeskundige of tandarts kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Klachtencommissies en klachtenondersteunende commissies

 • Voor klachten over huisartsen
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  tel. (088) 022 91 00
  www.skge.nl
 • Voor klachten over fysiotherapeuten
  KNGF
  t.a.v. de klachtencommissie
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  tel. (033) 467 29 00
  www.kngf.nl
 • Voor klachten over apothekers
  Klachtencommissie Openbare Apotheek
  Antwoordnummer 614
  1400 WB Bussum
  www.apotheek.nl
 • Voor klachten over ziekenhuizen en/of specialisten werkzaam in een ziekenhuis
  U kunt zich schriftelijk wenden tot de
  klachtencommissie van het desbetreffende
  ziekenhuis.
 • Voor informatie, advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht voor alle beroepsgroepen
  Zorgbelang Zuid-Holland
  Postbus 2148
  2800 BG Gouda
  tel. (0900) 243 70 70 (€0,10 p.m.)
  www.zorgbelang-nederland.nl