Eigen bijdrage

Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Wat is de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. De eigen bijdrage is wettelijk bepaald door de overheid. De overheid heeft vastgelegd voor welke zorgkosten een eigen bijdrage verschuldigd is. Dit houdt in dat u bij bepaalde vergoedingen altijd een deel zelf moet betalen. Wanneer u dus meerdere keren gebruik maakt van deze vergoeding moet u deze eigen bijdragen iedere keer opnieuw betalen. Dit kan in de vorm van een percentage of een vast bedrag zijn. Zo zijn er eigen bijdragen voor bijvoorbeeld hoortoestellen, orthopedische schoenen, ziekenvervoer en kraamzorg. Deze bedragen worden nooit uit de basisverzekering vergoed. Voor sommige eigen bijdrage kunt u wel een aanvullende verzekering afsluiten.

In het vergoedingenoverzicht kunt u onder het kopje ‘eigen bijdrage’ per vergoeding zien of er een eigen bijdrage verschuldigd is en hoeveel deze is.

Eigen risico en eigen bijdrage betalen

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van zorg waarvoor eigen risico en eigen bijdrage verschuldigd is dan verrekenen we het als volgt:

  • U betaalt de eigen bijdrage (in de vorm van een percentage of een vast bedrag).
  • Het overgebleven bedrag valt vervolgens onder het verplichte eigen risico en daarna het eventuele vrijwillige eigen risico.
  • Het bedrag dat dan overblijft wordt door inTwente vergoed.

Aan wie moet u deze kosten betalen?

Zorgverleners declareren hun kosten bijna altijd rechtstreeks bij ons. Vervolgens brengen wij het bedrag dat onder uw eigen risico valt bij u in rekening. De eigen bijdrage betaalt u in veel gevallen aan de zorgverlener of hulpmiddelenleverancier zelf. Maar voor zittend ziekenvervoer of de eigen bijdrage van medicijnen rekenen wij de eigen bijdrage zelf met u af.

Als u de factuur zelf heeft ontvangen en bij ons heeft gedeclareerd dan zullen wij het eigen risico direct met het te vergoeden bedrag verrekenen.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op!

Sinds 1 januari 2019: eigen bijdrage medicijnen

Per 1 januari 2019 geldt er nieuwe wetgeving rondom de eigen bijdrage voor medicijnen, een bedrag dat u voor bepaalde geneesmiddelen zelf moet bijbetalen. Dit geldt voor volwassenen én kinderen.

Op Mijn inTwente vindt u een duidelijk overzicht van uw eigen bijdrage stand voor medicijnen. U ziet  in één oogopslag wat u al verbruikt heeft en wat het restant is in een kalenderjaar.

Wat verandert er precies?

Vanaf 2019 geldt er voor de eigen bijdrage voor geneesmiddelen een maximum van € 250 per kalenderjaar. Wanneer u boven dit bedrag uitkomt, wordt de eigen bijdrage vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten vallen voor verzekerden van 18 jaar en ouder ook onder het eigen risico. Voorheen rekende u de eigen bijdrage af af bij de apotheek, nu sturen wij u achteraf een rekening van deze kosten.

Goed om te weten

Geneesmiddelen die uit de basisverzekering worden vergoed, vallen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) ook onder het eigen risico. Het eigen risico geldt dus naast de eigen bijdrage.

Op www.medicijnkosten.nl kunt u zien welke geneesmiddelen worden vergoed en of u hiervoor moet bijbetalen.

Veelgestelde vragen