Het eigen risico

Iedere volwassene betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Maar niet alle zorgkosten vallen hieronder. Wat het eigen risico precies inhoudt en hoe het werkt leggen we u op deze pagina uit.

Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is door de overheid vastgesteld op € 385,- bij inTwente hebben wij dit verlaagd naar € 375,- Waarom en hoe leest u hier. Dit betekent dat alle verzekerden van 18 jaar en ouder, bij inTwente, in 2022 de eerste € 375,- (hetzelfde bedrag als in 2021) aan zorgkosten zelf moeten betalen. Het eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering en niet op vergoedingen uit uw aanvullende verzekering.Brief ontvangen?
Lees meer over waarom en wanneer u een eigen risico brief ontvangt.

Welke zorg valt onder het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op zorg die valt onder de basisverzekering:

 • Ziekenhuishulp
 • Voorgeschreven medicijnen door arts
 • Laboratoriumonderzoek via huisarts
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Chronische fysiotherapie > 18 jaar
 • Ziekenvervoer of ambulancevervoer


Eigen risico

En wat valt niet onder het eigen risico?

 • Huisartsenzorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op recept van de huisarts
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bijbehorende verbruiksartikelen en gebruikskosten (zoals stroomkosten)
 • Wijkverpleging (verpleging en verzorging in de thuissituatie) 
 • Ketenzorg (zorg geleverd door verschillende zorgaanbieders, afgestemd op de klachten van de patiënt)
 • Controles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor en vervoerskosten van de donor
 • Verloskundige zorg, met uitzondering van medicijnen, laboratoriumonderzoek, ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege zwangerschap of bevalling     
 • Kraamzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)


Het eigen risico gespreid betalen

De hoogte van het verplichte eigen risico is de laatste jaren fors gestegen. Het gevolg van deze verhoging is dat u een hoge rekening ontvangt wanneer uw zorgkosten onder het eigen risico vallen. Het is mogelijk dat u in één keer € 375,- eigen risico moet terugbetalen in 2022 (hetzelfde bedrag als in 2021). Een onverwachte last die niet voor elk huishouden even makkelijk op te brengen is.

Veel verzekerden vinden het prettiger om die last te spreiden. inTwente komt graag aan deze wens tegemoet door het voor u mogelijk te maken te kiezen voor een gespreide betaling van uw verplichte eigen risico. U betaalt dan in 2022 in tien termijnen van € 37,50 (hetzelfde bedrag als in 2021) uw eigen risico vooruit. Mocht in 2023 blijken dat u in 2022 minder zorgkosten heeft gemaakt dan € 375,-, storten wij het te veel betaalde bedrag terug.Vrijwillig eigen risico

Bovenop dit verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U kiest er dan vrijwillig voor dat als u medische kosten maakt, u zelf hier een groter deel van betaalt en u gaat akkoord met automatische incasso van de kosten. In ruil hiervoor betaalt u minder premie. Hieronder ziet u de mogelijkheden en de bijbehorende kortingen.

Premiekorting vrijwillig eigen risico 2022

Vrijwillig eigen risico per jaar Korting per jaar Korting per maand
€ 100 € 42 € 3,50
€ 200 € 78 € 6,50
€ 300 € 114 € 9,50
€ 400 € 150 € 12,50
€ 500 € 210 €17,50

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan gaat u ermee akkoord dat wij eventuele eigen risico kosten en de verschuldigde premies automatisch incasseren van de opgegeven bank- of girorekening.

Afrekening eigen risico
Informatie over de eindafrekening
Regeling voor het eigen risico

Verrekenen eigen risico en eigen bijdrage

Zorgverleners declareren hun kosten bijna altijd rechtstreeks bij ons. Vervolgens brengen wij het bedrag dat ten laste komt van uw eigen risico, bij u in rekening. Zorgkosten die u maakt, tellen eerst mee voor het verplichte eigen risico, daarna voor uw eventuele vrijwillige eigen risico. Via MijninTwente ziet u de stand van het eigen risico.

Als u uw nota zelf heeft ontvangen en bij ons heeft ingediend dan zullen wij het eigen risico direct met het te vergoeden bedrag verrekenen. 

Naast het eigen risico kunnen eigen bijdragen verschuldigd zijn. De overheid heeft wettelijk vastgelegd welke. Zo zijn er eigen bijdragen voor onder andere hoortoestellen en kraamzorg. Deze bedragen worden nooit uit de basisverzekering vergoed. Voor sommige kosten kunt u wel een aanvullende verzekering afsluiten.

Meer informatie over de eigen bijdrage.