Worden geneesmiddelen volledig vergoed?

De meeste geneesmiddelen worden uit de basisverzekering volgens het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vergoed. De kosten van geneesmiddelen tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Sommige medicijnen worden alleen vergoed wanneer vooraf onze toestemming verkregen is. Voor een aantal van deze middelen kan de apotheker zelfstandig beoordelen of er recht is op vergoeding van het middel in kwestie. Uw apotheek of uw (huis)arts kan u vertellen voor welke middelen dit geldt.

Voor sommige geneesmiddelen moet buiten het eigen risico ook een wettelijke eigen bijdrage voldaan worden. Andere middelen, zoals homeopathische geneesmiddelen, worden uit een aanvullende verzekering vergoed. Geregistreerde geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn (zelfzorgmiddelen) worden meestal niet vergoed.

Wanneer u kiest voor een specialité geneesmiddel terwijl een generiek geneesmiddel is voorgeschreven door uw (huis)arts, dan krijgt u de kosten vergoed van de prijs van het generieke middel.

Meer informatie over de vergoeding van geneesmiddelen vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Is uw vraag niet beantwoord?