Worden de kosten van een ooglaserbehandeling vergoed?

Een ooglaserbehandeling kan vanuit de basisverzekering vergoed worden indien onder andere het verschil tussen beide ogen meer dan vier dioptrieën bedraagt of wanneer de sterkte meer dan tien dioptrieën bedraagt en contactlenzen niet worden verdragen. De kosten van de behandeling tellen mee voor het eigen risico van verzekerden van 18 jaar en ouder. Bovendien dient de behandeling inclusief een prijsopgave vooraf aangevraagd te worden door een specialist, werkzaam in een erkende instelling.

Is uw vraag niet beantwoord?