inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Blindengeleidehond


Een blindengeleidehond is een hond die speciaal getraind is om mensen die blind of zeer slechtziend zijn veilig door het verkeer en langs obstakels te leiden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

€ 320,- tegemoetkoming per kwartaal voor de verzorging van de hond.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Het gaat hierbij om de tegemoetkoming per kwartaal.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van de conditie van de hond.

U krijgt de hond ‘te leen’ van het opleidingsinstituut van de blindengeleidehond. De verplichtingen die hieraan verbonden zijn, staan in de bruikleenovereenkomst van het opleidingsinstituut.

De hond levert een substantiële bijdrage aan de mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijk verkeer van een verzekerde die blind is of dusdanig slecht ziet dat hij hierop is aangewezen.

De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s).

Zelf regelen

Als er problemen zijn met uw blindengeleidehond, neem dan contact op met het instituut.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw oogarts nodig, met een toelichting van een regionale instelling voor blinden en slechtzienden en een offerte van de leverancier. Daarin moet door de oogarts ook worden vermeld dat er niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (kan de verzekerde met de hond omgaan enz.).

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven