Diëtetiek


Een diëtist kan u ondersteunen met voedingsadviezen op maat. Samen met u kijkt een diëtist naar uw voedingsgewoonten en helpt u daar de nodige verbeteringen in aan te brengen. Diëtetiek kan ook onderdeel zijn van ketenzorg: verschillende zorgverleners stellen samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding, tot maximaal 3 uur per kalenderjaar voor reguliere diëtetiek.

100% vergoeding bij diëtetiek als onderdeel van ketenzorg (bij COPD, diabetes of VRM).

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Behandeling door een voedings- en/of gewichtsconsulent en voorgeschreven voedingsmiddelen worden niet vergoed.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw , tenzij de dieetadvisering onderdeel is van ketenzorg.

Nee, er geldt geen .

inTwente sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Indien u naar een diëtist gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2021). Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg, geldt bij COPD, diabetes of VRM (hart- en vaatziekten). Als u onder de ketenzorg behandeld wordt, heeft u daarnaast nog recht op 3 uur regulier diëtetiek, voor een andere aandoening.

Wanneer u naar een diëtist gaat, moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Alleen medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

Zelf regelen

U heeft alleen een verwijzing nodig van uw (huis)arts of specialist, als het dieetadvies onderdeel is van ketenzorg. Voor reguliere dieetadvisering heeft u geen verwijzing nodig.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Wanneer de rekening betrekking heeft op diëtistische zorg, onderdeel van ketenzorg, dan moet u de verwijzing met de eerste rekening mee te sturen. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.