Gebruikskosten AED


Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding voor de gebruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Aanschaf, onderhoud en reparatie van de AED vallen niet onder de vergoeding. Het gaat alleen om de gebruikskosten (kosten voor vervangingspads).

Zelf betalen

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor vergoeding van de gebruikskosten moet er geen sprake zijn van opname van de patiënt in een instelling.

Zelf regelen

U kunt een papieren rekening met een bijbehorend declaratieformulier bij ons indienen voor de verbruiksartikelen. De kosten zullen vervolgens worden verrekend met uw eigen risico. We nemen alleen de rekening in behandeling van de verzekerde die het betreft en accepteren geen rekeningen van eigenaren van de AED.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.