Verbandmiddelen


Verbandmiddelen zijn nodig voor de langdurige verzorging en bescherming van een wond. Het kan bijvoorbeeld gaan om steriele gazen, zalfgazen en zwachtels.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Een aantal hulpmiddelen valt niet onder de hulpmiddelenzorg maar onder de ziekenhuiszorg (budget), zoals de vacuümpomp voor negatieve druktherapie, apparatuur voor UV-lichttherapie, drukpakken bij littekenbehandeling en kortdurend gebruik van verbandschoenen na een operatieve ingreep. De zorg omvat ook geen smeerbare middelen, tenzij het gaat om een behandeling van een complexe wond of ernstig litteken.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De  is hierbij niet van toepassing. De goedkeuring is één jaar geldig.

Er is aanspraak op vergoeding van verbandhulpmiddelen als er sprake is van een ernstige aandoening waarbij een langdurige behandeling met verbandhulpmiddelen nodig is, waardoor behandeling langer dan 14 tot 21 dagen bestaat en wondzorg noodzakelijk is

In geval van hulpmiddelen ter behandeling van stoornissen in de functie van de huid, moet er sprake zijn van:

  • een complexe wond of een hoog risico daarop, of;
  • ernstige littekens, of;
  • een chronische huidaandoening.

Zelf regelen

Als de verbandmiddelen voorgeschreven worden door de huisarts of medisch specialist, dan vult hij of zij het aanvraagformulier verbandhulpmiddelen (2018) in. Deze wordt vervolgens beoordeeld door de apotheek.

Als de huisarts de verbandmiddelen voorschrijft, is er geen aanvraagformulier nodig. De huisarts schrijft een recept uit.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.