inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Tandongevallendekking


In aanvulling op de rubriek tandheelkunde, vergoeden we de kosten van een noodzakelijke tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval, voor zover geen vergoeding mogelijk is vanuit de basisverzekering. Uitsluitend behandelingen die gerelateerd zijn aan het ongeval, komen in aanmerking voor vergoeding uit de ongevallendekking.

Onder een ongeval verstaan we: een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten diens wil, waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt. Gebeurtenissen waarbij men vooraf kan voorzien dat schade aan het gebit kan ontstaan vallen niet onder deze definitie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het openen van een fles met de tanden, op iets hards bijten zoals noten, het niet dragen van gebitsbescherming bij relevante sporten en schade aan het gebit ten gevolge van een ziekte.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Geen vergoeding.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Maximaal € 2.500 per ongeval.

Maximaal € 2.500 per ongeval.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Er is geen recht op vergoeding van tandheelkundige kosten:

 • als gevolg van ziekte, flauwvallen of een ziekelijke afwijking;
 • als gevolg van grove schuld of roekeloosheid/opzet;
 • als gevolg van het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen;
 • als gevolg van deelname aan een vechtpartij, anders dan uit zelfverdediging;
 • als gevolg van het eten van etenswaren zoals kersenpitten, steentjes, botjes en andere harde voorwerpen;
 • die zijn ontstaan bij het beoefenen van sport als (neven)beroep;
 • die zijn ontstaan bij het beoefenen van een sport waarbij niet de bij die sport behorende gebruikelijke beschermingsmaatregelen zijn genomen;
 • als gevolg van reeds bestaande tekortkomingen van het gebit zoals o.a. het reeds ontbreken van tanden en kiezen (vóór het ongeval) en achterstallig onderhoud;
 • als gevolg van een ongeval in het buitenland en/of bij behandeling in het buitenland.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De verzekerde is op het moment van het ongeval en de behandeling aanvullend verzekerd (AV-Standaard of AV-Top) bij inTwente Zorgverzekeraar.

De behandeling moet uitgevoerd worden door een in Nederland gevestigde tandarts of kaakchirurg. en moet uiterlijk 1 jaar na het ongeval zijn afgerond. Behalve wanneer onze tandheelkundig adviseur van mening is dat het noodzakelijk is de behandeling uit te stellen, bijvoorbeeld omdat het gebit niet volgroeid is.

Het doel van de behandeling moet zijn het gebit te herstellen in de tandheelkundige staat zoals direct voorafgaand aan het ongeval.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente Zorgverzekeraar. Zonder toestemming betaalt u de kosten zelf. De behandeling moet aangevraagd worden:

 • via Vecozo, door de behandelaar;
 • met een verklaring van de huisarts, tandarts, specialist of politie met hierin de datum en toedracht van het ongeval;
 • met een behandelplan met kostenbegroting (opgesteld door een tandarts of kaakchirurg die gevestigd is in Nederland);
 • met beschikbare röntgenfoto's.

Onze adviserend tandarts beoordeelt of u een vergoeding krijgt en hoe hoog de vergoeding is.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven