ADL-hond


Een hulphond (of ADL-hond) helpt mensen met een lichamelijke handicap. Zo kan een hulphond deuren, laden en kasten openen. Ook kan de hond helpen bij het uittrekken van kleding, raapt hij dingen op en geeft hij dingen aan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

€ 303,- tegemoetkoming per kwartaal voor de verzorging van de hond.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, er geldt geen .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw . Het gaat hierbij om de € 303,- tegemoetkoming per kwartaal.

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van de conditie van de hond.

U krijgt de hond ‘te leen’ van het opleidingsinstituut van de hond. De verplichtingen die hieraan verbonden zijn, staan in de bruikleenovereenkomst van het opleidingsinstituut.

Indicatie voor een ADLhond; de hond levert een substantiële bijdrage aan noodzakelijke hulp bij een mobiliteitsprobleem of bij dagelijkse levensverrichtingen van een verzekerde die door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen dat hij hierop is aangewezen. Deze moet bijdragen aan de vergroting van de zelfstandigheid en een vermindering van de geïndiceerde zorg. Hierbij gaat het om algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.

De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s).

Zelf regelen

Als er problemen zijn met uw ADL-hond, neem dan contact op met het instituut.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig en een toelichting van een ergotherapeut, met een offerte van de leverancier. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een daartoe gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (kan de verzekerde met de hond omgaan enz.).

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.