Bedden en toebehoren


Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:

  • bedden in speciale uitvoering met de daarvoor bestemde matrassen
  • dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels
  • bedgalgen, papegaaien, bedheffers en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen
  • glij- en rollakens
  • bedverkorters, -verlengers en –verhogers
  • ondersteken
  • infuusstandaarden

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Tot 6 maanden kunt u het hulpmiddel via de gebruiken.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Vergoedingen in tellen mee voor uw . Vergoedingen in tellen niet mee voor uw . Het heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van bedden in speciale uitvoering is 10 jaar.

Deze vergoeding is bedoeld voor bewaring van zelfstandigheid en ter voorkoming van opneming in een instelling, dan wel voor verzekerden met indicatie voor verzorging en/of verpleging op bed.

Let op! Bij bedden in speciale uitvoering (inclusief matras) is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist of uw physician assistant of gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Bij bedden in speciale uitvoering is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we nogmaals een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist. Bij bedden in speciale uitvoering is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.