inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Bedden en toebehoren


Hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed:

  • bedden in speciale uitvoering met de daarvoor bestemde matrassen
  • dekenbogen, bedhekken, bedrugsteunen en bedtafels
  • bedgalgen, papegaaien, bedheffers en hulpmiddelen voor het zelfstandig uit bed komen
  • glij- en rollakens
  • bedverkorters, -verlengers en –verhogers
  • ondersteken
  • infuusstandaarden
  • Anti-decubitusbedden, -matrassen

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Tot 6 maanden kunt u het hulpmiddel via de gebruiken.

Eigen risico

Vergoedingen in tellen mee voor uw eigen risico. Vergoedingen in tellen niet mee voor uw eigen risico. Het eigen risico heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van bedden in speciale uitvoering is 10 jaar.

Deze vergoeding is bedoeld voor bewaring van zelfstandigheid en ter voorkoming van opneming in een instelling, dan wel voor verzekerden met indicatie voor verzorging en/of verpleging op bed.

Let op! Bij bedden in speciale uitvoering (inclusief matras) is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier.

Bedden moeten voldoen aan de actuele norm voor medische bedden (NEN IEC Norm 60601-2-52:2009/AMD1:2015) of indien van toepassing aan de actuele norm medische kinderbedden (NEN-EN 716-1 2008 + A1 2013) indien het een kinderbed betreft.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist of uw physician assistant of gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Bij bedden in speciale uitvoering is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we nogmaals een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist. Bij bedden in speciale uitvoering is ook een schriftelijk advies van een ergotherapeut noodzakelijk.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven