Bevalling in een ziekenhuis of instelling voor geboortezorg zonder medische indicatie


Mocht u geen medische indicatie hebben om in het ziekenhuis te bevallen en u wilt niet thuis bevallen, dan kunt u ervoor kiezen om in een instelling voor geboortezorg te bevallen. Dit kan een geboortecentrum, geboortehotel of ziekenhuis zijn. Dit moet u wel overleggen met uw verloskundige. U kunt zich aanmelden bij een verloskundige in uw eigen regio. Er gelden voor een bevalling zonder medisch indicatie in een ziekenhuis of andere instelling andere voorwaarden dan voor een bevalling met medische noodzaak en een thuisbevalling.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

€ 230,- vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieder.

U betaalt wél een .

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Ja, er geldt een maximale . Deze verschilt echter per instelling. We raden u aan vooraf te vragen wat de kosten zijn.

inTwente sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

Hieronder leggen we u uit wat u zelf moet regelen.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw verloskundige.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.