Brillen onder 18 jaar en contactlenzen op medische indicatie


Lenzen die bedoeld zijn om de gezichtsscherpte of kwaliteit van het gezichtsvermogen te verbeteren. Oorzaak is een medische aandoening of trauma, waardoor er een stoornis in het oog ontstaan is. Het gaat met name om:

 • lenzen met visuscorrectie
 • scleralenzen
 • corneale lenzen
 • bandagelenzen

Afdekpleisters vallen ook in deze categorie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

U betaalt wél een .

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Brilmonturen, brillenglazen, filterglazen, contactlenzen en eenvoudige hulpmiddelen voor lezen en schrijven zonder medische indicatie vallen niet onder de te verzekeren prestatie. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor brillenglazen en filterglazen voor verzekerden tot 18 jaar.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Vergoedingen in tellen mee voor uw . Vergoedingen in tellen niet mee voor uw . Het heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Ja, er geldt een wettelijke van:

 • € 59,50 per lens, als sprake is van lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar
 • € 119,- per kalenderjaar, als sprake is van lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar. Al slechts één oog dient te worden gecorrigeerd bedraagt de eigen bijdrage € 59,50 per kalenderjaar
 • € 59,50 per brillenglas met een maximum van € 119,- per kalenderjaar

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van medische lenzen, moet u voldoen aan één van de volgende medische indicaties:

 • een hoge refractieafwijking (> 10 dioptrie);
 • grote verschillen (> 4 dioptrie) in sterkte tussen linker- en rechteroog;
 • sterke cilindervorming (> 4 dioptrie);
 • keratoconus- en hoornvliestransplantatie.

Bij verzekerden tot 18 jaar, die een medische indicatie hebben voor lenzen, maar bij wie het dragen van lenzen niet de voorkeur heeft, kunnen ter correctie van een stoornis in de visuele functie brillenglazen en filterglazen worden vergoed. Ook kunnen medische indicaties tot een vergoeding van brillenglazen en filterglazen leiden. Indicaties bij verzekerden jonger dan 18 jaar zijn:

 • operatie vanwege lensafwijkingen (zoals cataract of lensluxatie)
 • zuivere accomodatieve esotropie
 • pathologische myopie (bijziendheid) met een refractieafwijking van tenminste 6 dioptrieën

De zorg omvat geen montuur.

De is afhankelijk van het type hulpmiddel. Dit wordt beoordeeld bij de aanvraag.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente . Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw oogarts nodig, met een offerte van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of oogarts nodig, met een offerte van de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.