Car-T-celtherapie


CAR-T-celtherapie is een vorm van immuuntherapie die wordt gegeven bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker. Deze behandeling wordt sinds het voorjaar van 2020 vergoed vanuit de basisverzekering.

De eerste twee weken na behandeling met CAR-T celtherapie verblijft de patiënt in het ziekenhuis. In de twee weken na de behandeling daalt de kans op deze complicaties, zodat de patiënten naar huis mogen, op voorwaarde dat zij binnen 60 minuten in een expertziekenhuis kunnen zijn. Voor de derde en vierde week kan een vergoeding voor het verblijf worden aangevraagd.

 

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding voor CAR-T celtherapie in een expertziekenhuis

Voor patiënten die verder dan 60 minuten van hun expertziekenhuis wonen is er een vergoeding voor verblijf dichtbij het ziekenhuis van € 76,50 per nacht, in de derde en vierde week na de behandeling.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

inTwente contracteert alle ziekenhuizen.

Onze maximale vergoeding is hierbij niet van toepassing, aangezien de declaraties rechtstreeks tussen het ziekenhuis en inTwente worden afgewikkeld.

 

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor patiënten die verder dan 60 minuten van hun expertziekenhuis wonen geldt een vergoeding voor verblijf dichtbij het ziekenhuis van € 76,50 per nacht. Het gaat om een vergoeding in de derde en vierde week na behandeling. Het verblijf kan bijvoorbeeld een hotel of vakantiewoning zijn. De aanwezigheid van een mantelzorger is daarbij voldoende.

De 60 minuten reistijd wordt vertaald naar een reisafstand van 50 km. De afstand, in kilometers, enkele reis, wordt berekend volgens de snelste route van het thuisadres naar het behandelend ziekenhuis met behulp van de routediensten van Google. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het actuele verkeer.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Om voor vergoeding van het verblijf in aanmerking te komen, vult u zelf het aanvraagformulier in. Dit stuurt u samen met een verklaring van uw medisch specialist naar inTwente Zorgverzekeraar op.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. De vergoeding voor het verblijf vraagt u zelf aan via het aanvraagformulier.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.