Dieetpreparaten


Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling én een andere vorm dan normale voeding. Een voorbeeld is sondevoeding of drinkvoeding. Het gaat hierbij om polymere, oligomere, monomere en modulaire voedingsmiddelen, zoals sondevoeding of drinkvoeding. Deze voeding vult aan wat u zelf niet kunt eten of drinken om een medische reden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding voor middelen die geregistreerd zijn als voedingsmiddel.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een apotheek of leverancier geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2018). Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Een volwassen verzekerde heeft bij dieetvoeding voor medisch gebruik aanspraak op het volgende:

  • de eerste levering van een smaakpakket voor ten hoogste 14 dagen;
  • vervolgafleveringen voor maximaal 31 dagen;
  • een automatische herhaling van levering voor maximaal 4 weken.

Er is alleen vergoeding mogelijk wanneer u niet uitkomt met aangepaste normale voeding of bijzondere voeding die te koop is in de winkel. daarbij is medisch- vastgesteld door een (huis)arts of diëtist dat u een dieetpreparaat nodig heeft. De volgende medische diagnoses vallen onder de aanspraak: 

  • een stofwisselingsstoornis;
  • een voedselallergie, zoals koemelkeiwitallergie;
  • een resorptiestoornis;
  • een, via een gevalideerd screeningsinstrument, vastgesteld ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop;
  • u bent op een dieetpreparaat aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

Voordat een baby andere voeding (dieetpreparaat) voorgeschreven krijgt, wordt er een test (eliminatie provocatie) uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een koemelkeiwitallergie. Indien na deze test is vastgesteld door de behandelend (huis)arts of diëtist(e) dat er sprake is van een koemelkeiwitallergie dan is er pas vergoeding mogelijk van deze voeding. Let op: de voeding wordt dus niet vergoed tijdens deze testperiode. Wanneer er niet getest kan worden vanwege de ernst van de klachten en dit is vastgesteld door de behandelend (huis)arts of diëtist(e) dan kan er mogelijk ook een vergoeding zijn.

Bij een koemelkeiwitallergie is er sprake van noodzakelijke medische voeding, waarbij een baby jonger dan twee jaar niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding. Gedurende de ontwikkeling van een baby is men vaker niet alleen aangewezen op deze dieetpreparaten, maar neemt een baby ook ander soort voeding tot zich. Op deze manier hanteren we een standaard tabel die we gebruiken voor de verschillende leeftijden en de gebruikelijke maximale hoeveelheden die nodig zijn tot een leeftijd van twee jaar.

Leeftijd kind Max. hoeveeldheid per dag
0-8 maanden 120 gram
8-12 maanden 90 gram
12-24 maanden 50 gram

Eventueel kan door de behandeld (huis)arts of diëtiste van bovengenoemde hoeveelheden worden afgeweken als hiervoor een medische noodzaak is. Als er afgeweken wordt van de tabel dan moet u vooraf toestemming van inTwente krijgen. Uw apotheek of leverancier vraagt dit voor u aan. Let op; de genoemde hoeveelheden in de tabel gelden niet voor sondevoeding of een van de andere medische diagnoses.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of diëtist.

De diëtist of medisch specialist vult het landelijk formulier verklaring dieetpreparaten in en schrijft daarnaast het recept uit. Een huisarts hoeft sinds 2016 alleen een recept voor te schrijven. Het recept moet de volgende elementen bevatten: indicatiecode, het af te leveren middel (altijd eerst generiek proberen), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt).

Degene die het middel aflevert, controleert of u aan de extra voorwaarden voldoet. Voor voeding die door middel van een infuus in de bloedbaan wordt toegediend, hoeft u vooraf geen aanvraag te doen.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.