Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)


De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding, tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding.

Prestaties gecombineerde leefstijlinterventie
Maximumtarief NZa 2022 Tarief incl. btw
Intake € 63,06 € 76,30
Behandelfase per kwartaal € 117,96 € 142,73
Onderhoudsfase per kwartaal € 80,24 € 97,09

Per prestatie heeft minimaal één face-to-face contact tussen de zorgaanbieder en de patiënt plaatsgevonden. De zorgaanbieder brengt de prestatie pas in rekening nadat de prestatie is afgerond.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Sporten onder begeleiding en leefstijlprogramma's die niet als erkend zijn opgenomen in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM worden niet vergoed. Behandelingen door een andere diëtist of fysiotherapeut voor dezelfde indicatie, naast het leefstijlinterventie traject, worden ook niet vergoed.

Zelf betalen

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De leefstijlcoach die het programma aanbiedt, staat geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Daarnaast is de leefstijlcoach onderdeel van een multidisciplinair samenwerkingsverband. De zorgaanbieder moet regelmatig zorginhoudelijk afstemmen met en terugkoppelen naar de huisarts. De leefstijlcoach is bekend met de sociale kaart en onderhoudt contact met beweeg- of buurtsportcoaches van de gemeente.

  • De aangeboden gecombineerde leefstijlinterventie moet als bewezen effectief en opgenomen zijn in het register ‘Loket Gezond Leven’ van het RIVM en door de erkenningscommissie zijn erkend
  • De interventie bestaat minimaal voor 80% uit ‘face-to-face contacten’ en de groepsbijeenkomsten bestaan gemiddeld uit 8 personen

Een behandeling door een andere diëtist of fysiotherapeut voor dezelfde indicatie, naast het leefstijlinterventie traject, worden niet vergoed.

Het programma duurt maximaal 24 aaneengesloten maanden, waarvan 12 maanden behandelfase en 12 maanden onderhoudsfase.

Zelf regelen

De huisarts stelt een diagnose aan de hand van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard Obesitas en verwijst door naar een interventie, wanneer gebleken is dat begeleiding vanuit het gemeentelijk domein en reguliere eerstelijnszorg ontoereikend is. De huisarts beoordeelt daarbij of de verzekerde voldoende gemotiveerd is om het complete programma te doorlopen.

De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.