Geriatrische revalidatie


Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld voor een beroerte of een botbreuk. Zij hebben meestal meer tijd nodig om te herstellen. Het doel is deze ouderen te helpen terug te keren naar huis.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Er kan sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 90% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van geriatrische revalidatie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorg wordt binnen een week gegeven na een ziekenhuisopname, tenzij er als gevolg van een acute aandoening sprake is van acute mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en sprake is van voorgaande medisch specialistische zorg voor deze aandoening;
  • In het ziekenhuis is vastgesteld dat u geriatrische revalidatie nodig heeft;
  • U verbleef vóór de ziekenhuisopname niet in een WLZ (Wet Langdurige Zorg) instelling, zoals een verpleeghuis;
  • De behandeling wordt klinisch (verblijf in de instelling) gestart en heeft eventueel een vervolg in de vorm van deeltijd- of dagbehandeling;
  • De zorg duurt niet langer dan zes maanden. Als dit wel het geval is, moet er toestemming bij ons worden aangevraagd.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Er is vooraf toestemming van inTwente nodig als de revalidatiezorg langer dan zes maanden duurt. De toestemming moet aangevraagd worden voordat de periode van zes maanden is verlopen. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig van uw behandelaar.

Ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet er van te voren toestemming gevraagd worden door de zorgverlener.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.