Ketenzorg


Ketenzorg is een samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner en medisch specialist. Zij leveren samen zorg die is afgestemd op de chronische ziekte van de patiënt, zoals bijvoorbeeld COPD, Diabetes Mellitus (suikerziekte) of hart- en vaatziekten.

Uw huisarts is de eerste schakel in de keten, hij/zij bepaalt of de zorg als ketenzorg wordt verleend. Samen met u en de andere zorgaanbieders in de keten zal de huisarts een behandelplan opstellen. Zo weet u wat u van de zorgaanbieders kunt verwachten maar ook wat u zelf kunt doen bij de behandeling van uw chronische ziekte. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

De ketenzorg wordt georganiseerd door een zorggroep. De zorggroep declareert de ketenzorg namens de zorgaanbieders.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw . Zorg waarvoor u bent doorverwezen, kan mogelijk wél meetellen voor uw eigen risico.

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Zelf regelen

Uw huisarts bepaalt of de zorg als ketenzorg wordt verleend. U hoeft verder niets te doen.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

De zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.