Kraamzorg


Kraamzorg is de zorg voor moeder en kind in de dagen na de bevalling. U krijgt deze zorg van een kraamverzorgende. Het is belangrijk dat u zich op tijd bij een kraamcentrum aanmeldt. Dit moet u zelf doen. Laat u altijd inschrijven, ook als u niet van plan bent om thuis te bevallen.

Om ook uw pas geboren kind te verzekeren van goede zorg ontvangen wij graag zo snel mogelijk na de bevalling de aanmelding. Zodra uw kind bij ons is ingeschreven met een aanvullende verzekering, ontvangt u een leuk presentje.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

U betaalt wél een .

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Ja, er geldt een wettelijke van € 4,70 per uur.

inTwente sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

In het geval van kraamzorg in een ziekenhuis omdat er een medische noodzaak bestaat voor het verblijf in het ziekenhuis, wordt er geen wettelijke eigen bijdrage in rekening gebracht.

De kraamzorg kan ingezet worden van 24 uur tot maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal tien dagen, te rekenen vanaf de dag van bevalling. De bepaling van het aantal uren is afhankelijk van de behoefte van moeder en kind en vindt plaats volgens de landelijke indicatieafspraken in het Landelijk Indicatie Protocol voor kraamzorg. Heeft u na de bevalling één of meer dagen doorgebracht in het ziekenhuis of een instelling, dan wordt dit verrekend met het hierboven genoemde maximum aantal dagen kraamzorg waarop u recht heeft. Uw zorgaanbieder heeft de mogelijkheid één uur fysieke kraamzorg te vervangen voor digitale voorlichting en instructie, bijvoorbeeld in de vorm van videobellen of een app waarin voorlichting wordt gegeven over de verzorging van uw pasgeboren kind.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing nodig.

Er is alleen toestemming nodig voor uitgestelde kraamzorg. Hiervoor is een aanvraag nodig van de kinderarts. Deze kan gefaxt worden naar faxnummer: 010-2733786 of per e-mail worden verstuurd naar e- mailadres: zkh@intwente.nl.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijninTwente. U ontvangt in alle gevallen zelf een rekening voor de eigen bijdrage.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.