MRI Scan


Met een MRI scan wordt een opname van het lichaam gemaakt. Beeldvormend onderzoek zoals een MRI-scan kan helpen bij het stellen van een diagnose.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Uit de richtlijnen van huisartsen (NHG-standaarden) blijkt dat een MRI scan hooguit in enkele gevallen aanvullende waarde heeft bij de huisarts. Bij onze vergoedingen volgen wij deze richtlijnen. Een MRI scan die buiten de indicaties van deze richtlijnen valt moet door de huisarts bij ons worden aangevraagd.

Als u al bij een medisch specialist onder behandeling bent of een afspraak heeft gemaakt, kan de MRI niet apart in rekening worden gebracht. De kosten van de MRI vallen onder de kosten van de behandeling bij de specialist

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

U heeft geen toestemming van inTwente nodig als de huisarts u verwijst voor een MRI van de knie en de LWK (lage onderrug). Voor elk ander lichaamsdeel dient de huisarts een schriftelijk aanvraag bij ons in te dienen. Een medisch specialist mag doorverwijzen voor een MRI voor elk lichaamsdeel. Hiervoor hebben wij geen schriftelijke aanvraag nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.