Sport Medisch Adviescentrum


Sportmedische Instellingen, zoals een Sportmedisch Adviescentrum (SMA), bieden sportmedische kennis aan een breed sportpubliek. Het sterke punt van deze instellingen is het bundelen van de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist of zelfs van de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding, indien er sprake is van: inspanningsfysiologisch onderzoek en begeleiding binnen een revalidatietraject of diagnostiek en behandeling van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat door overbelasting.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Werkgerelateerde keuringen worden niet vergoed.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het .

Nee, er geldt geen .

inTwente sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen (bv zorgverlener wil geen contract of biedt geen kwalitatief verantwoorde zorg) geen contract afgesloten. Indien u naar een Zelfstandig behandelcentrum gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Op de nota moet duidelijk staan wat voor onderzoek of consult heeft plaatsgevonden.

De zorg moet worden geleverd door een Sport Medisch Adviescentrum, aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Zelf regelen

Als de zorg onder de basisverzekering valt, heef u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Deze stuurt u vervolgens mee met uw nota. Als de zorg onder de aanvullende verzekering valt, heeft u geen verwijzing nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen de nota direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de gehele nota van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijninTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.