Faillissement Stepwork Transgenderzorg

Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg door de rechtbank failliet verklaard. De zorgverzekeraars gaan de curator die is aangesteld ondersteunen, zodat hun verzekerden, die momenteel in zorg zijn bij Stepwork Transgenderzorg, de komende periode geholpen kunnen blijven worden.

Meer informatie.

Transgenderzorg


Transgender personen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. De officiële benaming is: genderdysforie. Behandelingen in verband met transseksualiteit worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Transgenderzorg algemeen

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

De volgende behandelingen worden vergoed:

 • inwendige geslachtsveranderende operaties;
 • plastisch-chirurgische correctie van primaire uiterlijke geslachtskenmerken;
 • plastisch-chirurgische correctie van secundaire uiterlijke geslachtskenmerken indien die aantoonbare lichamelijke functiestoornissen veroorzaken of indien er sprake is van een verminking;
 • psychische ondersteuning bij genderidentiteitsproblematiek als onderdeel van het multidisciplinaire behandelingstraject;
 • aangezichtschirurgie.

Trans(gender) vrouw

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

De volgende behandelingen worden vergoed:

 • epilatie (ontharing);
 • foniatrie en logopedie;
 • adamsappelreductie;
 • stemverhogende operatie;
 • borstprothesen bij volledige afwezigheid van borstweefsel.

Trans(gender) man

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

De volgende behandeling wordt vergoed:

 • uitwendige penisprothese tijdens de real-life-experience.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden tot het .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het gaat om zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Diagnostiek en behandeling moeten worden uitgevoerd conform de internationale richtlijnen voor de behandeling en begeleiding van transseksuelen van de WPATH (voorheen HBIGDA) en door een multidisciplinair samengesteld genderteam in een centrum of erkend netwerk dat gespecialiseerd is op het gebied van geprotocolleerde behandeling van transseksuelen.

Epilatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde huidtherapeut voor transgenderzorg die is vermeld op de lijst van de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten).

Wanneer u een deel van de behandeling of operatie in het buitenland wilt, dan moet dit, zoals bij elke buitenlandse ingreep, worden aangevraagd door de behandelend arts met een kostenraming.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Het grootste deel is verzekerde zorg en hoeft, als het gaat om gecontracteerde aanbieders, niet van tevoren aangevraagd te worden.

Uitzonderingen die wel aangevraagd moeten worden zijn in ieder geval:

 • plastisch-chirurgische uiterlijke correcties;
 • correctie van secundaire geslachtskenmerken: aangezichtschirurgie, adamsappelreductie en stemverhogende operatie bij man-vrouwtransseksuelen;
 • mamma-reductie/mamma-augmentatie (borstvergroting/verkleining);
 • epilatie/laserontharing bij man-vrouwtransseksuelen.

Bij de aanvraag moet de behandelend specialist of huidtherapeut de gevraagde behandeling beschrijven en motiveren.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.