Trombosedienst en zelfmeetapparatuur


Als u behandeld wordt voor bloedstolsels of hiervoor in behandeling bent geweest, kunt u antistollingsmiddelen voorgeschreven krijgen. In dit geval heeft u regelmatig specifieke zorg nodig van een trombosedienst. De trombosedienst voert noodzakelijk bloedonderzoek uit en stelt eventueel apparatuur beschikbaar waarmee u zelf de stollingstijd kan meten.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde klinieken. Hierbij zijn de voorwaarden van de trombosedienst van toepassing.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Trombosezorg bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt geheel vergoed. Los van uw eigen risico, merkt u niets van de financiële afwikkeling. De zorgaanbieder declareert direct bij ons. inTwente sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Hebben we geen contract, dan vergoeden wij tot tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding..Voor de prestaties waar een maximum tarief geldt (de zogenaamde maximum Nza vergoeding), vergoeden wij tot maximaal 75% van het landelijk vastgestelde tarief. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt.

Tarieven trombose (2021)

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De zelfmeetapparatuur wordt bij gecontracteerde aanbieders volledig vergoed voor mensen die langdurig met orale antistollingsmiddelen moeten worden behandeld en voor mensen die door hun werkzaamheden niet in staat zijn om zich bij trombosediensten te laten controleren. Hierbij gaat het om de apparatuur zelf en de bijbehorende training. De trombosedienst beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Er is vooraf geen toestemming van inTwente nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding. Hierbij zijn de voorwaarden van de trombosedienst van toepassing.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.