Dieetpreparaten


Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling én een andere vorm dan normale voeding. Een voorbeeld is sondevoeding of drinkvoeding.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding voor middelen die geregistreerd zijn als voedingsmiddel.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een apotheek of leverancier geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2018). Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Er is alleen vergoeding mogelijk wanneer u niet uitkomt met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en er is een medische diagnose gesteld:

  • een stofwisselingsstoornis;
  • een een koemelkeiwitallergie, vastgesteld met een provocatietest
  • Een koemelkeiwitallergie, waarbij niet geprovoceerd kan worden door ernst van de reactie of meervoudige voedselallergie bij kinderen en volwassenen gediagnosticeerd door: kinderarts, kinderarts-allergoloog, kinder-MDL-arts, allergoloog, MDL-arts)
  • een resorptiestoornis;
  • een ziekte gerelateerde ondervoeding of een risico daarop (gemeten met een officieel vastgesteld meetinstrument);

Of de verzekerde is, overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, aangewezen op een polymeer, oligomeer, monomeer of modulair dieetpreparaat.

Een volwassen verzekerde heeft bij dieetvoeding voor medisch gebruik aanspraak op het volgende:

  • de eerste levering van een smaakpakket voor ten hoogste 14 dagen;
  • vervolgafleveringen voor maximaal 31 dagen;
  • een automatische herhaling van levering voor maximaal 4 weken.

Voordat een baby andere voeding voorgeschreven krijgt, wordt er een test (eliminatie provocatie) uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een allergie. Als dit zo is, wordt de uitslag op de verklaring geschreven door de arts of diëtist en kan hiermee de voeding worden verkregen. Let op: de voeding wordt niet vergoed tijdens de testperiode.

In de tabel is de maximale hoeveelheid per dag voor verschillende leeftijdscategorieën weergegeven. Deze hoeveelheden gaan niet over sondevoeding. Voor een grotere hoeveelheid medische babyvoeding dan in de tabel is weergegeven en/of babyvoeding voor kinderen boven de 24 maanden is voorafgaande toestemming van de Zorgverzekeraar vereist. Uw apotheek of leverancier kan dit voor u aanvragen.

Maximum hoeveelheid babyvoeding vergoed per dag
Leeftijd kind Max. hoeveelheid per dag
0-8 maanden 120 gram
8-12 maanden 90 gram
12-24 maanden 50 gram

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts, medisch specialist of diëtist.

De diëtist of medisch specialist vult het landelijk formulier verklaring dieetpreparaten in en schrijft daarnaast het recept uit. Een huisarts hoeft sinds 2016 alleen een recept voor te schrijven. Het recept moet de volgende elementen bevatten: indicatiecode, het af te leveren middel (altijd eerst generiek proberen), gebruik (de dagdosis) en de hoeveelheid (waaruit de geschatte behandelduur blijkt).

Degene die het middel aflevert, controleert of u aan de extra voorwaarden voldoet. Voor voeding die door middel van een infuus in de bloedbaan wordt toegediend, hoeft u vooraf geen aanvraag te doen.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.