inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Blaaskatheters en urine-opvangzakken


Een blaaskatheter is een slangetje waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd. Er zijn verschillende soorten blaaskatheters zoals een verblijfskatheter en intermitterende katheter.

Een urine-opvangzak wordt gebruikt om urine op te vangen wanneer er een verblijfskatheter is ingebracht, of wanneer een externe katheter gebruikt wordt.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer inTwente akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente.

Aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Maximaal af te leveren zakken
Eendaagse urine-opvangzakken (beenzakken) Worden dagelijks verwisseld Maximaal 32 stuks per maand
Meerdaagse urine-opvangzakken (beenzakken) Worden gemiddeld 1 keer, maximaal 2 keer per week verwisseld Maximaal 10 stuks per maand
Eendaagse urine-opvangzakken (nachtzakken) - Maximaal 32 stuks per maand
Meerdaagse urine-opvangzakken (nachtzakken) Worden gemiddeld 1 keer, maximaal 2 keer per week verwisseld Maximaal 10 stuks per maand

Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische nood zaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf worden aangevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

  • Indien plaatsing of vervanging van de katheter in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, komen de kosten ten laste van de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden.
  • Eenmalige katheter: maximaal 6 stuks per dag.
  • Condoomkatheter: maximaal 1 per dag.
  • Verblijfskatheters: maximaal 4 per 3 maanden.
  • Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige of uw physician assistant nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven