Blaaskatheters en urine-opvangzakken


Een blaaskatheter is een slangetje waarmee urine uit de blaas wordt afgevoerd. Er zijn verschillende soorten blaaskatheters zoals een verblijfskatheter en intermitterende katheter.

Een urine-opvangzak wordt gebruikt om urine op te vangen wanneer er een verblijfskatheter is ingebracht, of wanneer een externe katheter gebruikt wordt.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien inTwente Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die inTwente Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Maximaal af te leveren zakken
Eendaagse urine-opvangzakken (beenzakken) Worden dagelijks verwisseld Maximaal 32 stuks per maand
Meerdaagse urine-opvangzakken (beenzakken) Worden gemiddeld 1 keer, maximaal 2 keer per week verwisseld Maximaal 10 stuks per maand
Eendaagse urine-opvangzakken (nachtzakken) - Maximaal 32 stuks per maand
Meerdaagse urine-opvangzakken (nachtzakken) Worden gemiddeld 1 keer, maximaal 2 keer per week verwisseld Maximaal 10 stuks per maand

Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische nood zaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf worden aangevraagd bij inTwente Zorgverzekeraar.

  • Indien plaatsing of vervanging van de katheter in het ziekenhuis of op de polikliniek plaatsvindt, komen de kosten ten laste van de aanspraak op geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden.
  • Eenmalige katheter: maximaal 6 stuks per dag.
  • Condoomkatheter: maximaal 1 per dag.
  • Verblijfskatheters: maximaal 4 per 3 maanden.
  • Van bovengenoemde aantallen kan alleen afgeweken worden indien uit een schriftelijke toelichting van verwijzer de medische noodzaak hiervoor blijkt. Meerverbruik moet vooraf bij ons worden aangevraagd.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Diabetes test materialen, Incontinentie materiaal, Stoma materiaal, Wondverzorgingsartikelen (DISW) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van inTwente. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige of uw physician assistant nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.