Del Ferro stottertherapie


De Del Ferro Methode is een methode voor iedereen die stottert en gemotiveerd is om hiervan af te komen. De basis van de methode is de training van het middenrif, in combinatie met het afbouwen van emotionele en sociale hindernissen.

Deze vergoeding betreft de behandeling via Del Ferro. Het is ook mogelijk dat u door een  gespecialiseerde logopedist behandeld wordt voor het stotteren. Er gelden andere voorwaarden voor de vergoeding van logopedie.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Er is daarnaast geen sprake van een of .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer stottertherapie wordt gegeven door een logopedist die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister Paramedici en gespecialiseerd is in stottertherapie, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering en valt dit onder Logopedie.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

U ontvangt zelf de rekening van de zorgverlener en dient deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.