Logopedie


Een logopedist behandelt problemen bij kinderen en volwassenen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken (bv. slikproblemen).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

De behandeling van dyslexie of taalachterstand (door dialect of anderstaligheid) valt niet onder logopedie en wordt dus niet vergoed.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

inTwente sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten.

Wanneer u naar een logopedist gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een logopedist gaat moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor behandelingen Afasie, Hanen ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken) en Stotteren moet de logopedist te zijn ingeschreven bij het betreffende register van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wanneer stottertherapie wordt gegeven door een logopedist die gespecialiseerd is in stottertherapie, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Een aparte vergoeding is in de aanvullende verzekering opgenomen voor Del Ferro stottertherapie.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.