Eerstelijnsverblijf


Bij eerstelijnsverblijf heeft iemand zorg van een huisarts nodig, maar die zorg kan niet thuis worden gegeven. Een kortdurende opname kan dan geregeld worden. Eventueel met extra verpleging, verzorging of paramedische zorg. De inschatting is dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving. Onder eerstelijnsverblijf valt ook het verblijf voor patiënten die in de terminale levensfase opgenomen moeten worden, omdat de palliatief terminale zorg thuis niet meer afdoende kan worden gerealiseerd.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Er kan sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 80% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van Eerstelijnsverblijf moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De zorg wordt ingezet na verwijzing van de huisarts (verblijf vanuit de thuissituatie) of van de transferverpleegkundige (verblijf vanuit het ziekenhuis);
  • De verwachting is dat u na het herstel weer terug naar huis kan, tenzij er sprake is van een terminale fase;
  • U verblijft niet in een WLZ-(Wet Langdurige Zorg) instelling, zoals een verpleeghuis;
  • U heeft geen WLZ-indicatie met een hoog zorgprofiel;
  • De zorg duurt niet langer dan drie maanden. Als dit wel het geval is, moet er toestemming bij ons worden aangevraagd.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of van de transferverpleegkundige.

Er is toestemming van inTwente nodig als het verblijf langer dan drie maanden gaat duurt. De toestemming moet aangevraagd worden voordat de periode van drie maanden is verlopen. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig van uw behandelaar.

Ook bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet er van te voren toestemming gevraagd worden door uw behandelaar.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.