Huisartsenzorg


De huisarts is het eerste aanspreekpunt in de zorg als u gezondheidsproblemen heeft. Huisartsen handelen ongeveer 90% van de klachten of problemen zelf af. Als het nodig is verwijzen zij door naar een medisch specialist of een andere zorgverlener.

Overdag kunt u bij uw eigen huisarts (of diens waarnemer) terecht met gezondheidsproblemen of vragen. Mocht u buiten de reguliere werktijden van uw huisarts nodig hebben, kunt u bellen met de centrale huisartsenpost in uw regio.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee inTwente geen contract heeft afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een  of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw . Zorg waarvoor uw huisarts u heeft doorverwezen, bijvoorbeeld bloedprikken, doorverwijzing naar het ziekenhuis en röntgenfoto’s, telt wel mee voor uw eigen risico.

Nee, er geldt geen .

inTwente sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert voor alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen geen contract afgesloten.

Indien u naar een huisarts gaat zonder contract, dan vergoeden wij:
De basis huisartsenzorg 100%, dit betreft het inschrijftarief, de consulten en visites. Voor andere prestaties vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt lager dan bij vergelijkbare zorgaanbieders die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Heeft de huisarts u voor bloedprikken doorverwezen naar een laboratorium of medisch centrum? De kosten hiervoor worden voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Let op! Deze kosten tellen wél mee voor het eigen risico.

De griepprik wordt alleen gratis verstrekt wanneer u tot een risicogroep behoort; in dat geval krijgt u een oproep.

De rijksoverheid voert preventief onderzoeken uit onder de Nederlandse bevolking om vroegtijdig ziekten opsporen zoals onder andere baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. U ontvangt hiervoor automatisch een uitnodiging. De kosten hiervoor worden 100% vergoed door de rijksoverheid.

Mocht u tot een risicogroep behoren dan is een (anonieme) soa-test via de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) gratis, in de overige gevallen komt bij de GGD en de huisarts de test voor eigen rekening.

Door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld dat elke huisarts ieder kwartaal een inschrijftarief mag declareren voor de patiënten die bij hem/haar staan ingeschreven. Hiermee wordt een groot deel van de praktijk- en personeelskosten van de huisarts vergoed en is voor elke ingeschreven patiënt 24/7 huisartsenzorg gegarandeerd.

Zelf regelen

Wanneer u van huisarts verandert hoeft u dit niet aan ons door te geven. Zorg er wel voor dat u wordt uitgeschreven bij uw vorige huisarts.

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

De zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.