inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Contracteerbeleid inTwente Zorgverzekeraar

De visie van inTwente Zorgverzekeraar op contracteren kan worden samengevat in deze vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, lage administratieve lasten en transparantie.

Onze visie op contracteren

De visie van inTwente Zorgverzekeraar op contracteren kan worden samengevat in deze vier kernbegrippen: solidariteit, keuzevrijheid, lage administratieve lasten en transparantie.

Solidariteit

Gezond of ziek, jong of oud, inTwente hanteert één polis en één prijs. Wij doen niet aan risicoselectie en kennen als enige zorgverzekeraar geen collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Keuzevrijheid

Het handhaven van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) is van belang voor de brede toegang tot de zorg. De verzekerde moet in alle vrijheid zijn zorgverlener kunnen kiezen. Wij doen dan ook niet aan selectief contracteren en verzekeren niet via budgetpolissen. inTwente heeft zich afgezet tegen het landelijke plan van herinrichting van de spoedzorg dat was opgesteld door de verzekeraars. inTwente vindt dat zorg dichtbij de burgers georganiseerd moet worden.

Lage administratieve lasten

Wij sluiten aan bij dat wat de landelijke beroepsgroepen als kwalitatief goede zorg bestempelen en hebben geen eigen kwaliteitssystemen en lange vragenlijsten.

Transparantie

inTwente is van mening dat zorgverzekeraars transparant moeten zijn over de opbouw van de premie. De opbouw van de premie van inTwente is dan ook tot in detail inzichtelijk voor iedereen die dit wil weten.

Het bovenstaande betekent voor het contracteerbeleid dat inTwente voor alle verzekerden bij een zorgaanbieder dezelfde zorg contracteren met dezelfde kwaliteitcriteria tegen dezelfde prijs.

Reële bekostiging van de zorg vindt inTwente belangrijk. Om tot een reële prijs te komen is transparantie in de te leveren zorg en de daaraan verbonden kosten onmisbaar.

Contact met zorgaanbieders en verzekerden

Afhankelijk van de zorgsoort voert inTwente ten aanzien van het contracteerbeleid overleg met individuele zorgaanbieders, vertegenwoordigingen van zorgaanbieders en/of beroepsgroepen.

Verzekerden hebben bij inTwente inspraak via de Verzekerdenraad. Daarnaast nemen we signalen die op een andere manier binnenkomen bij inTwente, bijvoorbeeld bij klantenservice, mee in het contracteerbeleid. In de regio wordt ook met Zorgbelang gesproken en met andere belangenorganisaties.

Per zorgsoort is weergegeven aan welke voorwaarden een aanbieder moet voldoen. Voor alle zorgsoorten geldt dat altijd gekeken wordt naar spreiding en (fysieke) bereikbaarheid.

Naar boven