Op mijn polis zijn meerdere personen verzekerd. Worden zij ook aangemeld bij het CAK?

Bij een premieachterstand die is opgelopen tot minimaal zes maandpremies worden ook de eventueel door u verzekerde perso(o)n(en) van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering over van inTwente Zorgverzekeraar. Verzekerden die jonger dan 18 jaar zijn worden niet aangemeld bij het CAK omdat ze niet premieplichtig zijn.


 
Is uw vraag niet beantwoord?