Is het nodig een verhuizing door te geven?

Veranderingen van het adres bij verhuizing worden door de gemeente automatisch aan ons doorgegeven. Het is dus van belang dat als u verhuist u een adreswijziging altijd doorgeeft aan de gemeente. Een adreswijziging van een verzekeringnemer die niet zelf bij ons verzekerd is, moet wel schriftelijk aan ons doorgegeven worden.

Indien de wijziging een correspondentieadres betreft, dan kunt u dit schriftelijk of via Mijn inTwente doorgeven. Dit is dus alleen van toepassing als de post op een ander adres dan het adres dat bij de gemeente staat geregistreerd, moet worden ontvangen.

Een correspondentieadres in het buitenland dient schriftelijk aan ons door te worden gegeven. U kunt de wijziging sturen naar inTwente Zorgverzekeraar, 7500 BB, Enschede.

Is uw vraag niet beantwoord?