Valt de wettelijke eigen bijdrage onder het eigen risico?

Naast het eigen risico kunnen wettelijke eigen bijdragen verschuldigd zijn. Voor sommige ziektekosten uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. De overheid heeft wettelijk vastgelegd welke. Zo zijn er eigen bijdragen voor onder andere hoortoestellen en kraamzorg.

 

In het vergoedingenoverzicht kunt u per vergoeding zien of deze wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Is uw vraag niet beantwoord?