inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

inTwente maakt premie 2022 bekend

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering voor inTwente-verzekerden € 127,75 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 3,25 per maand.

woensdag 20 oktober 2021

Premie stijging door toename van zorgkosten

In 2022 zullen de zorgkosten sterk toenemen. Dat komt door prijsstijgingen, loonsverhoging voor zorgmedewerkers en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand.

Inzet van coronacompensatie beperkt premiestijging

Zorgverzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Van die vergoeding hielden we geld over, omdat de lagere kosten voor de reguliere zorg niet meegerekend zijn in deze vergoeding. Zo kon inTwente die vergoeding inzetten om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per maand te beperken.

Premiestijging lager dan door kabinet verwacht

Het kabinet gaat voor 2022 uit van een gemiddelde premiestijging van € 44,- per jaar, ofwel bijna € 3,75 per maand. Dit bedrag is inclusief de afgesproken loonsverhoging voor het zorgpersoneel, die de overheid na Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. Hiermee blijft de premiestijging bij inTwente onder de verwachting van het kabinet.

Eigen risico voor inTwente-verzekerden blijft € 375,-

Het eigen risico blijft voor inTwente-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil inTwente duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. inTwente is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

Naar boven