inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

inTwente maakt premie van 2023 bekend

In 2023 bedraagt de premie van de basisverzekering voor inTwente-verzekerden € 137,50 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 9,75 per maand, een toename van 7,6%.

dinsdag 27 september 2022

Premiestijging door toename van zorgkosten

In 2023 zullen de zorgkosten sterk toenemen. Dat komt voornamelijk door de stijgende lonen in de zorg. Daarnaast lopen de overige kosten in de zorg op. De totale kostenstijging in de zorg wordt door de overheid geraamd op ruim 8%.

Inzet reserves beperkt de premiestijging

In de premie van 2023 heeft inTwente ruim € 2 per maand per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de reservepositie van inTwente is er geen ruimte om een hoger bedrag voor premiedemping in te zetten.

Eigen risico voor inTwente-verzekerden blijft € 375

Het eigen risico wordt voor inTwente-verzekerden gehandhaafd op € 375 en blijft daarmee € 10 lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil inTwente duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet. inTwente is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

inTwente Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Naar boven