Geplande zorg in het buitenland

Bij het plannen van een behandeling van een bestaande aandoening in het buitenland is een goede voorbereiding noodzakelijk. Het vooraf aanvragen van toestemming is daar een belangrijk onderdeel van. Zorg dat u goed voorbereid bent en lees hier alle benodigde informatie en wat u hiervoor moet regelen. 

Als u op vakantie gaat en er is spoedeisende hulp nodig (ongeplande zorg), dan gelden er andere voorwaarden.

Gecontracteerde buitenlandse ziekenhuizen

Wanneer u in het buitenland behandeld wilt worden voor een bestaande aandoening moet u altijd vooraf toestemming vragen aan inTwente Zorgverzekeraar.

Met enkele ziekenhuizen in België, Duitsland en Spanje (2021) heeft inTwente een contract afgesloten. Voor opname of verblijf in deze ziekenhuizen heeft u geen toestemming nodig, maar volstaat een verwijzing van uw arts in Nederland. Alleen zorg die in Nederland onder de basisverzekering valt, wordt in deze ziekenhuizen vergoed. Voor sommige behandelingen moet het ziekenhuis wel een aanvraag indienen bij inTwente Zorgverzekeraar. Uw ziekenhuis weet welke behandelingen dit betreft.

Het is voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding belangrijk dat u onze toestemming krijgt omdat u anders mogelijk geconfronteerd wordt met soms aanzienlijke kosten die u zelf moet betalen. inTwente Zorgverzekeraar vergoedt namelijk niet meer dan het Nederlandse wettelijke of tot het door ons vastgestelde tarief.

Hoe vraagt u toestemming?

U moet een medisch behandelplan met een kostenraming van de behandelend arts in het buitenland bij ons indienen en, wanneer van toepassing, de verwijzing van uw specialist in Nederland. Bij het verlenen van toestemming wordt u tegelijk geïnformeerd over de afwikkeling van de kosten.

U kunt meer informatie terugvinden in onze brochure Buitenland en het overzicht van gecontracteerde ziekenhuizen in het buitenland (2020) en gecontracteerde ziekenhuizen in het buitenland (2021).

 

terug naar 'Zorg in het buitenland'

Geplande zorg
Bekijk hier alle informatie over de vergoeding van geplande zorg in het buitenland