Wonen in het buitenland 

In welk land u woont, waar uw werkgever gevestigd is, of u een uitkering of pensioen ontvangt of juist gaat studeren, zijn zaken die bepalen of de Zorgverzekeringswet u verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Daarnaast bepalen deze factoren ook of u nog aanvullende maatregelen moet treffen, zoals het gebruikmaken van verdragsformulieren. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik woon in het buitenland óf ga emigreren naar het buitenland en ...

... werk in Nederland ... ontvang een uitkering of pensioen uit Nederland ... ontvang een WW/ZW-uitkering uit Nederland ... ontvang geen inkomen meer uit Nederland