Tarieven en declaraties

Informatie over het declareren van verpleging en verzorging en de Zvw-pgb tarieven.

Zorgverleners en tarieven

Voor zorgverleners die beroeps- en bedrijfsmatig zorg verlenen en voldoen aan de hiervoor gestelde criteria gelden er maximale tarieven. Dit noemen wij het Zvw-pgb- formele tarief. Voor alle overige zorgverleners geldt een ander tarief. Dit noemen wij het Zvw-pgb- informeel tarief.

Wanneer kan uw zorgverlener het Zvw-pgb formele tarief declareren?

De budgethouder kan alleen het pgb-formele tarief bij de zorgverzekeraar declareren als:

  • de zorgverlener als ondernemer of als ZZP'er staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met de SBI code 86,87,88 en/of
  • de zorgverlener voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria BIG-registratie HBO-verpleegkundige zoals beschreven in onze polisvoorwaarden;
  • Een zorgverlener die hier aan voldoet moet in het bezit zijn van een door Vektis afgegeven AGB-code en u moet deze verplicht op het Zvw-pgb specificatieformulier vermelden. Indien er geen AGB-code op het Zvw-pgb specificatieformulier vermeld staat kan dit (formele) tarief niet in rekening worden gebracht.
  • Dit tarief kan ook niet in rekening worden gebracht indien de zorgverlener een bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad of wanneer het uw partner betreft (echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.)

Wanneer geldt het Zvw-pgb informele tarief?

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan om het Zvw-pgb formele tarief in rekening te brengen, kan het Zvw-pgb informele tarief in rekening worden gebracht.

Het aantal gewerkte en betaalde uren vanuit het Zvw-pgb mag per zorgverlener ten hoogste veertig uur per week zijn. Dit geldt voor bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad en uw partner. Op hen is het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing. Ook moet uw zorgverlener vijftien jaar of ouder zijn.

U kunt maximaal de hieronder genoemde tarieven declareren voor ‘informele’ en ‘formele’ zorgverleners:

Tarieven 2022

Soort zorg Informeel Formeel Persoonlijke verzorging €23,52 per uur €44,40 per uur Verpleging €23,52 per uur €57,60 per uur

Tarieven 2021

Soort zorg Informeel Formeel
Persoonlijke verzorging €23,52 per uur €44,04 per uur
Verpleging €23,52 per uur €57,24 per uur

LET OP: Alle tarieven zijn all-in tarieven. Dit betekent dat u naast het tarief geen andere kosten in rekening kunt brengen, zoals reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten

Aandachtspunten declareren

  • Het is verplicht om gebruik te maken van het Specificatieformulier PGB. Stuur daarbij ook altijd uw originele nota’s mee.
  • U kunt het Zvw-pgb specificatieformulier samen met uw nota’s per post insturen, maar u kunt ook online declareren via DSW.nl en via onze MijnDSW app voor iOS en Android.
  • U vult de verzekerde gegevens in van de persoon die de zorg heeft ontvangen.
  • Per zorgverlener vult u een apart Zvw-pgb specificatieformulier in.
  • Indien uw zorgaanbieder een AGB-code heeft dan is het verplicht om die op het Zvw-pgb specificatieformulier in te vullen.

Aanvraag wijkverpleging

Lees meer

Voorwaarden wijkverpleging

Lees meer