inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

inTwente maakt premie 2021 bekend

In 2021 bedraagt de premie van de basisverzekering voor inTwente-verzekerden € 124,50 per maand. Dit betekent een premiestijging van € 6,50 per maand.

dinsdag 22 september 2020

De premiestijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat inTwente dit jaar geen ruimte meer heeft om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken.

Toename van de zorgkosten

De belangrijkste redenen voor de groei van de zorgkosten zijn de loon- en prijsstijgingen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Dit verklaart € 4,50 van de premiestijging.

Geen verdere afbouw reserves

In de premie van 2020 heeft inTwente € 2,- op maandbasis per premiebetaler aan de reserves onttrokken om de premiestijging te beperken. Gelet op de reservepositie van inTwente is er geen ruimte de reserves in 2021 opnieuw af te bouwen. Dit verklaart € 2,- van de premiestijging.

Invloed van COVID-19

De totale zorgkosten voor 2020 lijken als gevolg van COVID-19 beperkt te stijgen. Vooralsnog worden de corona gerelateerde kosten grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor de reguliere zorg. Hoewel de ontwikkeling van zorgkosten in 2021 met meer onzekerheden omgeven is dan in andere jaren, kiest inTwente ervoor om ook dit jaar al op de vierde dinsdag van september de zorgpremie bekend te maken.

Eigen risico voor inTwente-verzekerden blijft € 375,-

Het eigen risico blijft voor inTwente-verzekerden gehandhaafd op € 375,- en blijft daarmee € 10,- lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil inTwente duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen.

inTwente Zorgverzekeraar is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en heeft daarom geen winstoogmerk.

Naar boven