inTwente gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Valpreventie


Valpreventie richt zich op het verminderen van het risico op vallen bij thuiswonende ouderen. Valpreventie wordt vanaf 2024 in samenwerking met gemeenten vormgegeven. Vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeden we de valrisicobeoordeling en een valpreventieve beweeginterventie voor ouderen met een verhoogd valrisico met comorbiditeiten.

Ontwikkelingen valpreventie

Valpreventie wordt vanaf 2024 vormgegeven door de zorgverzekeraar en gemeenten samen. Het vormgeven van een nieuwe zorgsoort heeft tijd nodig en daarom wordt 2024 gezien als opstartjaar. Hierdoor is er beperkte capaciteit in zowel de valrisicobeoordeling als de valpreventieve beweeginterventie.

Het Zorginstituut heeft meer duidelijkheid gegeven over welke valpreventieve beweeginterventies in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (zie kopje Beweeginterventie).

Als er nieuwe ontwikkelingen omtrent valpreventie zijn, laten wij het u hier weten.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij inTwente kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. 

Eigen risico

Valpreventieve beweeginterventie telt mee voor uw eigen risico.
Valrisicobeoordeling telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Valrisicobeoordeling

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan ligt deze vergoeding op 80% van het wettelijk tarief.

Valpreventieve beweeginterventie

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Wanneer u naar een zorgaanbieder gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. De tarieven voor de vergoeding kunt u vinden in het overzicht tarieven valpreventieve beweeginterventie.

Code Prestatiebeschrijving Tarief
9120 Intake valpreventieve beweeginterventie € 38,50
9121 Valpreventieve beweeginterventie Otago € 36,75
9125 Valpreventieve beweeginterventie In Balans € 74,25
9126 Valpreventieve beweeginterventie Otago in een groep € 48,75
9127 Intake valpreventieve beweeginterventie met toeslag voor intake aan huis € 49,95

Aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.
Geen aanvullende vergoeding.
Geen aanvullende vergoeding.
Geen aanvullende vergoeding.
Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

Hieronder leggen we u uit wat u zelf moet regelen.

Vergoedingseisen

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet er bij de verzekerde sprake zijn van een hoog valrisico.

Valrisicobeoordeling

De valrisicobeoordeling wordt uitgevoerd door een huisarts.

Valpreventieve beweeginterventie

De valpreventieve beweeginterventie wordt uitgevoerd door een voor de interventie geschoolde fysio- of oefentherapeut. Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Wanneer u naar een oefentherapeut gaat, moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Valrisicobeoordeling

De valrisicobeoordeling wordt voor maximaal 4x 15 minuten aaneengesloten vergoed. Indien er sprake is van een evaluatie, wordt deze voor maximaal 15 minuten vergoed.

Valpreventieve beweeginterventie

De valpreventieve beweeginterventie duurt maximaal 12 maanden.

Als u al in behandeling bent bij een fysio- of oefentherapeut moet dit door de behandelaar op elkaar afgestemd worden, zodat de behandeldoelen op elkaar aansluiten.

Wij vergoeden de volgende valpreventieve beweeginterventie: Otago individueel.

Zelf regelen

Valrisicobeoordeling

Uit de valrisicotest moet gebleken zijn dat er sprake is van een hoog valrisico.

Valpreventieve beweeginterventie

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts. De verwijzer stelt aan de hand van de valrisicobeoordeling vast of een beweeginterventie met begeleiding op het niveau van een fysio- of oefentherapeut medisch noodzakelijk is.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij inTwente in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of Mijn inTwente.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven